Vývojová kineziologie

Aneb učme se od dětí

Vývoj motoriky člověka je geneticky determinován, probíhá tedy zcela automaticky. Během prvního roku života miminka se z ležícího klubíčka stane krásné vzpřímené dítě, které nemá sebemenší problém s funkčním pohybovým aparátem. Ptáte se, co je hnacím motorem tohoto neuvěřitelného vývoje? Motivace. Za předpokladu motivace dítěte se automaticky objevují jisté svalové souhry, schopnosti dítěte se motoricky projevit a něco dosáhnout.

Vývojová kineziologie

Obor vývojové kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a udává pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte. Je přínosem nejen pro rehabilitaci pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci dospělých. Můžeme totiž určit, z jakého období si neseme jisté nedostatky, které se pak odráží v držení těla či našem pohybu. Možná jsme totiž přeskočili některé z vývojových stádií…

Testík

Svůj pohybový vývoj máme geneticky daný. Nicméně umíme ho kvalitně využívat jen do té doby, než začne vítězit vadné držení těla, nerovnoměrná zátěž a civilizační vlivy. Pojďme v sobě najít MOTIVACI na tom zapracovat. Jak na to? Pokud máte ve svém okolí malé dítě do jednoho roku, pozorujte ho. A odpovězte si na otázky:

  • V jakých pozicích je nejčastěji? Leží na boku s hlavou podloženou polštářem, sedí s kulatými zády s pohledem do země nebo stojí s jednou nohou pokrčenou opřené o futra?
Neee, preferuje pozici lehu na zádech, sedí vzpřímeně s pohledem vpřed, aby vše vidělo, a při prvním stoji jeho tělíčko osciluje do té doby, než je ve stoprocentní ose. Často ho také vidíme na čtyřech, tedy v pozici kočky :-).

  • Jak trénuje své břišní svalstvo? Spatřili jste ho cvičit plank?
Neee, jasně že trénuje řevem. A proto je dech strašně důležitou komponentou práce s hlubokým svalstvem CORE.

  • Jak si lehá, jak vstává a jak zvedá břemeno? Lehá si napřímo a zvedá se snad přes sklapovačku? Sklání se pro hračku s nataženýma nohama a kulatými zády?
Neee, lehá si a vstává vždy přes bok a pro předmět jde s přirozeným zakřivením páteře, přes pokrčené nožky.

 

A mohli bychom pokračovat dále…


Pokud vám to zní logicky, vraťte vaše tělo zpátky na start, k původnímu záměru. Ráda vám v tom pomohu, neboť na lekcích se učíme hledat optimální vzorce dechu a pohybu tak, abychom jej „nakódovali“ pro běžný každodenní život.