Moje druhé těhotenství

Bylo naprosto pohodové oproti tomu prvnímu. Jsem si jistá, že nezměrnou roli sehrála důkladná příprava i rehabilitace během těhotenství. Pojďme si to shrnout.

1) Příprava 

Po prvním porodu jsem více jak rok věnovala úpravě svého životního stylu - zejména pak pohybu s odbouráním stereotypů, které bránily redukci mé velké poporodní diastázy. Nastavila jsem si systém rehabilitace, který jsem se snažila z počátku velmi trpělivě dodržovat a později s nadšením (motivovaná viditelnými výsledky) dále plnit :-). Tělo si rychle osvojilo nové, přirozené, fyziologické postavení, střed těla se zpevnil, rozestup se upravoval, bříško oplošťovalo. Když byl malému rok, dokázala jsem s jistotou používat hluboké svalstvo břicha a netrápily mne žádné diastáze často přidružené potíže. A ejhle, za chvíli jsem měla na stole pozitivní těhotenský test!

 

2) Zdravý pohyb v těhotenství

Po porodu jsem tedy zapracovala na odstranění vadného držení těla (a špatného dechového vzorce) a během těhotenství jsem se ještě dvakrát tak snažila o napřímení při všech denních aktivitách. Jako příklad mohu uvést balanční stoj, sed s napřímeným trupem, zvedání břemen se sníženým těžištěm a přirozeným zakřivením páteře nebo třeba nošení dítěte v ose (nikoliv na straně, kdy by se tlak a tah projevil na středu těla - diastáze). 

3) Zdravý odpočinek v těhotenství

V těhotenství se často doporučuje spánek na boku. A protože je bříško čím dál tím větší a vzniká velký tah svalů a úponů na bedrech, doporučuji ho všem těhotným ženám podkládat (třeba srolovanou peřinou, ručníkem, polštářem). Pokud bude pupík ve středu těla (nikoliv převisem na dolní straně), předejdeme nejen bolestem zad, ale také ještě většímu rozestupu svalů na břiše. A také je podložení velmi příjemné.

4) Rehabilitace během těhotenství

Tím, že jsem do běžného denního pohybu vnesla mnoho prvků kompenzačního cvičení na diastázu, jsem již netrávila téměř žádný čas samostatným cvičením. Výjimku tvořila tato krátká pětiminutová sekvence, o které jsem vám před nedávnem psala :-).  Recept na těhotenství bez diastázy. A musím říct, že i nyní před porodem a s již velkým miminkem, dokážu krásně cítit a zapojit celý CORE!

 

5) Umění NÉST své dítě

Aby se mohla nastávající maminka zdravě pohybovat, žít a pracovat, musí se umět NÉST. A čím pokročilejší je těhotenství, tím důležitější je to umět. Já se snažila po celou dobu nést své tělo ve vertikále, využívat aktivní opory chodidel o zem, krátit krok. Aktivní nohy nastavují stabilizaci kotníků, kyčlí a tím i pánve - tělo aktivně nese dítě zespodu. Občas vidíte těhotnou jak se "nese", a to je moc dobře. Miminko má prostor pro správné uložení v dutině břišní a mamince se upravuje dech, zmírňují tlaky a tahy v celém těle, odeznívají bolesti.

Na závěr musím říct, že tato moje dlouhá cesta vedla k naprosto nekomplikovanému těhotenství plného energie (zejména pro malého syna). A už teď se moc těším, až se budu věnovat své poporodní rehabilitaci a navrátím své tělo do té nejlepší kondice, aby bylo pěkné na pohled a hlavně funkční pro všechen čas s mojí rozrůstající se rodinou :-).